Incoterms

Incoterms vydala v roce 1936 v Paříži Mezinárodní obchodní komora za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. Dodací podmínky Incoterms se upravují každých 10 let.

Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost vydání Incoterms 2010. Změny se týkají všech pěti podmínek dosud uvedených v oddíle D, které jsou zastaralé a jsou nahrazeny následujícími třemi podmínkami: DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) a DDP (Delivered Duty Paid). Nové podmínky se vztahují na všechny způsoby přepravy.

Užívání dodacích podmínek Incoterms a jejich význam má přímý dopad na INTRASTAT CZ a DPH.

Dodací podmínky určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší:
 • přechod rizik (rizika spojené s dopravou)
 • riziko poškození, zničení či ztráty zboží během dopravy
 • přechod nákladů (náklady spojené s dopravou)
 • náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojistné, poplatky za obstarání dokladů
 • místo přechodu rizik a nákladů – určuje, na kterém místě uvedené výdaje a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího

Dodací doložky

Skupina E

EXW
 • – ze závodu (ujednané místo)
 • – jakýkoliv druh dopravy

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží ve vývozu.

Skupina F

FCA
 • – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
 • – jakýkoliv druh dopravy

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží celně odbavené pro vývoz k dispozici dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v ujednaném místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, je prodávající odpovědný za provedení nakládky, pokud k dodávce dochází v jakémkoliv jiném místě, prodávající není odpovědný za vykládku zboží.

FAS
 • – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav)
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. Kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. Doložka FAS vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz.

FOB
 • – vyplaceně loď (ujednaný přístav)
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. Doložka FOB vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz.

Skupina C

CFR
 • – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží, přechází z prodávajícího na kupujícího.

CIF
 • – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží, přechází z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je dále povinen obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy, uzavřít pojišťovací smlouvu a zaplatit pojistné.

CPT
 • – přeprava placena do (ujednané místo určení)
 • – jakýkoliv druh dopravy

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovanému. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného místa určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce, přechází z prodávajícího na kupujícího.

CIP
 • – přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení)
 • – jakýkoliv druh dopravy

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovanému. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného místa určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce, přechází z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je dále povinen obstarat pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy, uzavřít pojistnou smlouvu a zaplatit pojistné.

Skupina D

DAT
 • – s dodáním na do překladiště (ujednaný přístav určení nebo místo určení)
 • – tato podmínka byla zavedena od 1. 1. 2011
 • – jakýkoliv druh dopravy

Nová doložka nahradila dřívější doložku DEQ a rozšířila její působnost na všechny druhy dopravy. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Je to jediná doložka, kdy má prodávající povinnost a odpovědnost za vykládku zboží z příchozího dopravního prostředku.

DAP
 • – s dodáním na místo (ujednané místo určení)
 • – tato podmínka byla zavedena od 1. 1. 2011
 • – jakýkoliv druh dopravy

Nová doložka v sobě sloučila dřívější doložky DAF, DES a DDU, které se lišily pouze v místě dodání. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího.

DDP
 • – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)
 • – jakýkoliv druh dopravy

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce na ujednaném místě určení. Prodávající má však povinnost celně odbavit zboží i pro dovoz a uhradit clo pro dovoz. Tato dodací podmínka je limitována národní (celní a finanční) legislativou země určení v oblasti dovozního celního odbavení.

DAF
 • – s dodáním na hranici (ujednané místo)
 • – tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena
 • – jakýkoliv druh dopravy
DES
 • – s dodáním z lodi (ujednaný přístav určení)
 • – tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava
DEQ
 • – s dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení)
 • – tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena
 • – námořní, vnitrozemská vodní doprava
DDU
 • – s dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení)
 • – tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena
 • – jakýkoliv druh dopravy
Zákaznické centrum
možnost telefonického vyplnění
objednávky / poptávky
tel.: +420 603 258 218
FINAX LOGISTIK, s.r.o.
Dukelská třída 186/100, 614 00 Brno
e-mail: info@finaxlogistik.cz
FINAX LOGISTIK s.r.o.