Přepravní podmínky

Tuzemská silniční doprava se řídí Silničním přepravním řádem dle předpisu č. 111/1994 Sb. – Zákon o silniční dopravě a dále pak Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. § 601)

Mezinárodní silniční nákladní doprava se řídí Úmluvou CMR a dále pak Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. § 601)

Zákaznické centrum
možnost telefonického vyplnění
objednávky / poptávky
tel.: +420 603 258 218
FINAX LOGISTIK, s.r.o.
Dukelská třída 186/100, 614 00 Brno
e-mail: info@finaxlogistik.cz
FINAX LOGISTIK s.r.o.